Skip to main content

Recent Books

Recently Updated Pages

खोलानाला

बिध्यालय नक्सा

अवस्थिति नक्सा

आवास तथा भवन

यस गाउँपालिका भित्र १ वटा मात्र घर भएका घर परिवारको संख्या ७३११, २ वटा घर भएका  १५३४, ३ वटा घर भए...

दूरसंचार सम्बन्धी विवरण

१ आधुनिक सुबिधामा पहुँचसम्बन्धी विवरण यस गाउँपालिकामा रेडियोको पहुँच रहेको घरपरिवार संख्या १०२५ ...

विद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा

१ इन्धन उपयोग विवरण (खानापकाउने इन्धनको आधारमा घरपरिवार) यस गाउँपालिकामा खाना पकाउने इन्धनको मुख...

सडक संजालको विद्यमान अवस्था

यस गाउँपालिकामा जम्मा ४८२ सडक संख्या मध्ये ६ मी चौडाइ भएका सडकको संख्या ३५४ रहेको छ भने १४ मी चौड...

जलस्रोत तथा जलाधर क्षेत्र

१ प्रमुखजलाधार र उपजलाधारको अवस्था गाउँपालिकाका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा वडाहरूमा फैलिएर रहेक...

वन व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण

धार्मिक वन धार्मिक संघ/संस्थाको वरिपरि रहेको वन जंगल क्षेत्रहरू धार्मिक क्षेत्रको महत्व र सौन्दर...

वन तथा वातावरणीय स्थिति

प्रदेश नं ३ को सिन्धुली जिल्ला अर्थात् पहाडी भेगमा रहेको यस गाउँपालिका वन वातावरण र जैविक विविधता...

View All